Zajišťovače šroubů

 

Typ lepidla Charakteristika Balení (g)
Ergo 4001 Zajišťovač šroubů – nízkopevnostní
  • Speciální pro aplikace s velmi nízkou pevností a na malé plochy
  • Například na šrouby, hřeby a jiné spoje z nebarevných kovů
  • Umožňuje opakované úpravy a demontáže těchto šroubů
  • Vytvrzuje bez přístupu vzduchu ve spáře, neprosakuje, odolnost proti rázům
50/250
Ergo 4003 Zajišťovač šroubů – nízkopevnostní
  • Produkt se střední viskozitou, pro občasnou demontáž
  • Vhodné pro šrouby z využitím maziv
  • Vyplňuje dvojnásobnou šíři závitů, nestéká
  • Zabraňuje uvolnění spojů při vystavení vibracím
  • Vhodný pro stavěcí šrouby a závity malého průměru
  • Nestéká z místa aplikace, jelikož je tixotropní
10/50/250

Ergo 4050 Zajišťovač šroubů – středněpevnostní
  • Středněpevnostní zajišťovač šroubů, nízká viskozita
  • Doporučuje se pro mosazné materiály a méně aktivní povrchy jako jsou nerezová ocel nebo pokovené povrchy
  • Vhodné pro závity, které jdou demtovat ručním nářadím
50/250

Ergo 4052 Zajišťovač šroubů – středněpevnostní
  • Středněpevnostní zajišťovač šroubů
  • Všeobecné využití, odolnost proti chemikáliím a rychlé vytvrzení
  • Aplikace zejména na méně aktivní ukazatele jako jsou nerezová ocel a pokovované povrchy
  • Možná demontáž ručním nářadím
10/50/250

Ergo 4100 Zajišťovač šroubů - vysokopevnostní
  • Vysoká pevnost závitů, odolnost proti těžkým otřesům, vibracím či chemickým podmínkám
  • Vysokopevnostní, obtížně rozebíratelné
  • Vytvrzuje bez přístupu vzduchu mezi lepenými povrchy
  • Vhodné pro aplikace na trvalo(šrouby, motory, čerpadla)
  • Doporučen pro všechny kovy
  • Zabraňuje stékání s místa aplikace
50/250

Ergo 4101 Zajišťovač šroubů vysokopevnostní
  • Použití na vysoce zatížené závity, kde není nutná demontáž
  • Rychle vytvrzuje na většině kovových povrchů
  • Zabraňuje korozi a je chemicky odolné
10/50/250

Ergo 4115 Zajišťovač šroubů vysokopevnostní
  • Vysoce viskozní, vysokopevnostní a tepelně odolný
  • Vynikající vlastnosti pro vyplňování mezer na šroubech (M24 a větší)
  • Zabraňuje uvolnění způsobené  silnými vibracemi
  • Odolnost vůči vysokému tlaku a změnám prostředí
  • Vhodné pro velké zatížení
50/250

 

 

Trubkové závity

 

 

Typ lepidla Charakteristika Balení (g)
Ergo 4202 Těsnění pro hydrauliku - středněpevnostní
  • Středněpevnostní
  • Vhodné u jemných aplikací u hydraulických a pneumatických spojů do ¾ palce
  • Aplikace u jemných závitů u kovových trubek a tvarovek
  • Vynikající chemická odolnost
  • Odolnost proti průmyslovým hydraulickým kapalinám a mazivům
  • Zabraňuje prosakování spojů, způsobené vibracemi a rázy
  • Tixotropní charakter zabraňuje jeho stékání z místa nanesení
50/250

Ergo 4203 Těsnění pro hydrauliku - nízkopevnostní
  • Vhodné především pro vysoce hydraulické a pneumatické systémy se zúženým kováním do průměru 21 mm
  • Neobsahuje chemické složky, jež by mohly kontaminovat okolní systémy
  • Odolnost proti rozpouštědlům, hydraulickým kapalinám a mazivům
  • Snadná demontáž
50/250

Ergo 4205 Tmel na trubkové závity - nízkopevnostní
  • Je vhodný na aplikace u kovových, kuželových a zúžených kování
  • Chrání závity od koroze
  • Lze snadno demontovat
  • Není povoleno pro domácí plynovody
  • Doporučené pro mosazné materiály
  • Lze jej rozebírat
50/250

Ergo 4207 Tmel na trubkové závity – univerzální
  • Středněpevnostní
  • Aplikace na hrubé závity do 3 palců
  • Rychle vytvrzuje
  • Využití i na nerezovou ocel nebo jiné neaktivní materiály
  • Vynikající chemická odolnost
50/250

Ergo 4208 tmel na trubkové závity – vysokopevnostní
  • Utěsňování a zajišťování závitových trubek
  • Vytvrzuje za pokojové teploty bez přístupu vzduchu
  • Vhodný především na slitiny mědi a slitiny hliníku
  • Použití na válcovité součástky
  • Aplikace na závity do dvou palců
50/250
Ergo 4209 Tmel na trubkové závity – vyskopevnostní
  • Trvale utěsňuje válcové závitové trubky
  • Vytvrzení za pokojové teploty bez přístupu vzduchu
  • Zabraňuje prosakování a uvolňování spojů vlivem rázů a vibrací
  • Není doporučen pro závity z mědi nebo měděných slitin při styku z horkou vodou (40°C)
  • Aplikace na závity do dvou palců
50/250
Ergo 4211 Tmel na trubkové závity – středněpevnostní, odolný vysokým teplotám
  • Určen pro trvalé utěsňování a zajišťování válcových závitových trubek
  • Možnost demontáže ručním nářadím
  • Vytvrzuje za pokojových teplot bez přístupu vzduchu
  • Zabraňuje prosakování a uvolnění spojů vlivem rázů a vibrací
  • Je vhodný především na trubky z mědi a jejich slitin, jež jsou ve styku z horkou vodou
  • Odolný proti vysokým teplotám
50/250

Ergo 4212 Tmel na trubkové závity s PTFE – nízkopevnostní
  • Určen na těsnění válcových a kónických závitových trubek
  • Demontovatelné ručním nářadím
  • Prodloužení při přetržení je větší než 100%
  • PTFE snižuje koeficient tření
  • Tixotropní charakter výrobku zabraňuje stékání
  • Vytvrzuje za pokojové teploty a bez přístupu vzduchu
  • Vysoce odolný proti organickým rozpouštědlům a vysokým teplotám
  • Vhodný pro velké spáry (až do 0,5 mm)
  • Není bez předběžných testů doporučen pro závity z mědi nebo měděných slitin jež jsou ve styku z horkou vodou
50/250

 

Plošná těsnění

 

Typ lepidla Charakteristika Balení (g)
Ergo 4252 Plošné těsnění – nízkopevnostní
  • Těsní lícovaná spojení mezi dvěma pevnými kovovými povrchy
  • Nahrazuje běžné pevné těsnící materiály jako např. korek, papír, pryž a kov
  • Vytvrzuje za pokojové teploty a bez přístupu vzduchu
  • Tixotropní charakter výrobku zabraňuje stékání
  • Je vhodný pro sítotisk
  • Je schválen pro styk s pitnou vodou
50/250

Ergo 4253 Plošné těsnění – středněpevnostní
  • Těsní lícovaná spojení mezi dvěma pevnými kovovými povrchy
  • Nahrazuje běžné pevné těsnící materiály jako např. korek, papír, pryž a kov
  • Vytvrzuje za pokojové teploty a bez přístupu vzduchu
  • Tixotropní charakter výrobku zabraňuje stékání
  • Vhodný i pro pasivované kovy
  • Je schválen pro styk s pitnou vodou
  • Vhodný pro těsnění velkých spár (do 0,5 mm)
50/250

Ergo 4254 Plošné těsnění – středněpevnostní
  • Těsní lícovaná spojení mezi dvěma pevnými kovovými povrchy
  • Rychle vytvrzuje bez přístupu vzduchu ve spáře
  • Tixotropní charakter výrobku zabraňuje stékání
  • Možnost využití na svislých površích a to i nad hlavou
  • Aplikace především na hliníkové příruby a kombinace jiných kovů
  • Zůstává mírně pružný až do teploty 120°C
  • Vhodný pro těsnění velkých spár (do 0,5 mm)
50/250

Ergo 4280 Plošné těsnění – středněpevnostní, odolné vysokým teplotám
  • Těsní lícovaná spojení mezi dvěma pevnými kovovými povrchy
  • Rychle vytvrzuje bez přístupu vzduchu ve spáře
  • Tixotropní charakter výrobku zabraňuje stékání
  • Vhodný především pro nerezovou ocel a železo
  • Odolný vůči vysokým teplotám (do 200 °C) a taky vodě, LPG olejům a technickým chemikáliím.
  • Produkt je schválen pro styk s pitnou vodou
50/250

 

Upevňovače spojů

 

Typ lepidla Charakteristika Balení (g)

Ergo 4301 Kapilární těsnění – středněpevnostní
  • Díky nízké viskozitě těsní vlásečné praskliny a mikroporozity v odlitcích a spojích
  • Aplikace při zajišťování válcových součástek a šroubů po sestavení
  • Tuhne bez přístupu vzduchu a je odolný proti uvolnění vlivem vibrací a rázů
50/250

Ergo 4401 Upevňovač spojů – středněpevnostní
  • Určen pro spojování lícovaných válcových součástí
  • Možnost rozebírání při nutné údržbě
  • Vytvrzuje bez přístupu vzduchu
  • Zabraňuje uvolnění a prosakování spoje vlivem vibrací a rázů
  • Typické aplikace jsou na upevňování ložisek na hřídelích a v ložiskových tělesech
50/250
Ergo 4430 Upevňovač spojů – vysokopevnostní
  • Určen pro spojování lícovaných válcových součástí
  • Nelze jen rozebírat.
  • Vytvrzuje dobře i za nízkých teplot a na neaktivních površích
  • Typické aplikace jsou na upevňování ložisek na hřídelích a v ložiskových tělesech
  • Produkt je schválen pro styk s pitnou vodou
10/50/250

Ergo 4451 Upevňovač spojů – vysokopevnostní
  • Určen pro spojování lícovaných válcových součástí
  • Nelze je rozebírat
  • Vytvrzuje dobře i za nízkých teplot a na neaktivních površích
  • Typické aplikace zahrnují upevňování ozubených kol na hřídelích, spoje rotoru nebo a statoru v elektromotorech a taky řemenice.
  • Produkt je schválen pro styk s pitnou vodou
50/250

Ergo 4452 Upevňovač spojů – vysokopevnostní, odolný vysokým teplotám
  • Určen pro spojování lícovaných válcových součástí
  • Nelze je rozebírat
  • Vytvrzuje bez přístupu vzduchu
  • Zabraňuje uvolnění a prosakování spoje vlivem vibrací a rázů
  • Je vhodný pro lepení a těsnění závitových spojů
50/250

Ergo 4453 Upevňovač spojů – vysokopevnostní, odolný vysokým teplotám
  • Určen pro spojování lícovaných válcových součástí
  • Nelze je rozebírat
  • Vytvrzuje bez přístupu vzduchu
  • Zabraňuje uvolnění a prosakování spoje vlivem vibrací a rázů
  • Nabízí výbornou odolnost vůči vodě, kyselinám a zásadám
  • Schválen pro styk s vodou
  • Není doporučen pro závity z mědi nebo jejich slitin ve styku s horkou vodou bez předběžných testů
10/50/250
Ergo 4455 Upevňovač spojů – vysokopevnostní, odolný vysokým teplotám
  • Určen pro spojování lícovaných válcových součástí
  • Nelze je rozebírat
  • Vytvrzuje bez přístupu vzduchu
  • Zabraňuje uvolnění a prosakování spoje vlivem vibrací a rázů
  • Nabízí výbornou odolnost vůči vodě, kyselinám a zásadám
  • Vytvrzuje dobře a rychle na neaktivních površích včetně poniklovaných, chromu a zinku
50/250

Ergo 4460 Upevňovač spojů – vysokopevnostní, odolný vysokým teplotám
  • Určen pro spojování lícovaných válcových součástí
  • Nelze je rozebírat
  • Vytvrzuje bez přístupu vzduchu
  • Zabraňuje uvolnění a prosakování spoje vlivem vibrací a rázů
  • Je součástí systémů pitné vody a odpovídá normám
  • Těsnící materiály přicházejí do kontaktu s plyny první, druhé a třetí třídy a horkou vodou
50/250

 

Příslušenství

 

Typ lepidla Charakteristika Balení
Ergo 4900 Aktivátor pro anaerobní lepidla
  • Využíván pro zvýšení rychlosti vytvrzení anaerobních lepidel
  • Doporučená aplikace především na pasivní povrchy, lepení větších spár, na drsné povrchy nebo při aplikaci v nízkých teplotách
  • Po aplikaci je nutné nechat rozpouštědlo odpařit a když je povrch suchý provést montáž
100/500 ml
Ergo 9150 Odstraňovač pro anaerobní a kyanoakrylátové lepidla
  • Absorbuje kapalné zbytky lepidla, které může být lépe odstraněno
  • Nepoužívat na lakované povrchy
  • Nutná kontrola zda jsou spojené materiály odolné rozpouštědlům

20g

1 a 10 l

Ergo 9190 Čistič kovových povrchů
  • Je určen pro čištění a odmašťování kovových povrchů, které mají být Ergem lepeny
  • Aplikace na strojní součásti při údržbě a pro odstranění zbytků lepidel a těsnících hmot
  • Je k dispozici ve formě aerosolu i kapaliny
  • Nemá přímý vliv na rychlost vytvrzení lepidel, ale tímto přípravkem nevyčištěné povrchy mohou ovlivnit výsledek lepení
  • Čištěné povrchy musí být odolné rozpouštědlům
aerosol 150/200 ml

 

Doručovanie balíkov pre Českú republiku:

PPL zásielková služba do 24 hodín

PPL zberné miesto hraničný prechod Stráni-Květná 687 66

Cena prepravy balíkov:
- 120,- Kč balík do 50kg
 

- ostatné dohodou
+ 25,- Kč doručenie na dobierku
- ceny  sú bez  DPH

 

Účet CZK -  Česká republika:

FIO banka, a.s. - pobočka Uherské Hradište 68606

Účet:  2500703406 / 2010
IBAN: CZ67 2010 0000 0025 0070 3406
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

 

 

 

Kontakty

5M / Diamant Servis / Ergo / Unique Textiles

5M Slovakia s.r.o.

Moravské Lieskové 993
916 42 Moravské Lieskové
Slovensko

IČO: 36326143
IČ-DPH: SK2020183550

tel: 00421 32 77 92 896
fax: 00421 32 77 92 897

mapa

Sales and technical support:
Obchodno - technický poradca:

Ing. Milan Zámečník
mobil: 00421 907 164 773
email: info@5mslovakia.sk
www.eshop.5MSlovakia.sk
www.5MSlovakia.sk

 

Doručovanie balíkov pre Slovensko:

DPD  zásielková služba do 24 hodín

Cena prepravy balíkov:

- 5,00,- Eur balík  do 50kg

- ostatné dohodou
+ 1,00,-  Eur doručenie na dobierku
- ceny  sú bez  DPH

 

Účet EUR - Slovenská republika:

VUB, a.s. - pobočka Nové Mesto nad Vámo 91501

Účet:  1648519758 / 0200
IBAN: SK83 0200 0000 0016 4851 9758
SWIFT/BIC: SUBASKBX